Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Jun 13, 2013 in Slajder | 0 comments

Gorionik Turbo Jet Tip ST2

Gorionik Turbo Jet Tip ST2

Turbo Jet Tip ST2

Gorionik (plamenik) velike brzine koji radi na gas

TEHNICKI PODACI

 

Vrste gasova za sagorevanje: Zemni gas,Tecni butan, propan i mešavine,Biogas
Ucinak (kapacitet): 30 – 180 kW
Neophodan pritisak gasa: 0,3 – 1,0 bar
Neophodan pritisak vazduha: 60 – 75 mbar
Izlazna brzina kod najveceg opterecenja: 180 m/s
Podrucje regulisanja: 20 : 100 %
Faktor (suvišnog) vazduha: 0,9 – 1,8

Kao  vazduh koji je potreban kod gorenja može se koristiti hladan vazduh ili prethodno zagrejan vazduh temperature maksimalno 300º C.

 

SASTAV I FUNKCIJA

Gorionik (plamenik)  Turbo Jet Tip ST2  poseduje glavu od aluminijumskog odlivka u  kojoj su smešteni svi prikljuci za vazduh i gas i kontakti za paljenje i kontrolu plamena. Zatim, glava gorionika sadrži jedan merni ložni uglavak za merenje vazdušnog pritiska i jedan stakleni okular za kontrolu pregradnog diska.

 

Prikljucak za vazduh: R 2″ unutrašnji navoj (serijski isporucujemo ložni uglavak za cev koji ima 60 mm u pre?niku spolja)
Prikljucak za gas: Stezanje zaptivnog prstena 12 mm

 

Cev za gas je ušrafljena u središte glave gorionika. Na njoj se isto tako nalaze u zavrtanjskoj vezi dizna (mlaznica) za gas sa pregradnim diskom i oboje su od visoko vatrostalnog specijalnog celika. Glava gorionika je pricvršcena za cev gorionika sa tri tzv brze kopce. Glava se može demontirati i bez alata što omogucuje brzu i jednostavnu kontrolu, odnosno cišcenje pregradnog diska ili dizne za gas.

Gas i vazduh se uvode u komoru gorionika na dva stepena pri cemu paljenje sledi na prvom stepenu kada vladaju male brzine strujanja. Ovim principom se obezbedjuje sigurno paljenje i stabilan plamen. Sagorevanje uglavnom usledjuje u komori gorionika koja je kupastog oblika i napravljena je od silicijum karbida.

 

OPREMLJENOST I UPRAVLJANJE

Gorionik se može regulisati na dva stepena (malo opterecenje – veliko opterecenje) ili pak kao ISKLJUCENO – UKLJUCENO. Smanjenje pritiska gasa pri malom opterecenju ide preko regulatora za pritisak gasa i za magnetni ventil. Vazduh se upravlja preko jednog ventila koji radi na motorni ili na pneumatski pogon. Za odredjene primene gorionik opremamo tako da ima regulisanje jednakog pritiska za gas i za vazduh.

 

Kada se radi o dovodu gasa, u svakom gorioniku se nalaze:

 

– kuglicni ventil za zatvaranje

– ventil za fino regulisanje gasa

– magnetni ventil za bezbednost u radu sa gasom

– crevo za gas (potpuno metalno crevo – talasasta cev od nerdjajuceg celika)

Regulisanje kolicine vazduha ide u zavisnosti od zahvacene kolicine gasa, preko jednog ventila sa rucnim podešavanjem koji se nalazi u gorionikovom dovodu vazduha.

U blizini svakog gorionika nalaze se njegove komande koje su smeštene u jednom ormaricu od celicnog lima i uglavnom su montirane na razdelnoj cevi za gas, a sadrže sledece uredjaje:

 

– prekidac (Iskljuceno – Ukljuceno – Start)

– kontrolne lampice (zelana = u pogonu, crvena = smetnja)

– elektronski automat za plamen sa kontrolom plamena preko jonizacije

– transformator paljenja

PRIMENA

Gorionik proizvodi jedan plavi nezraceci plamen velike brzine. Ovo ga cini narocito podesnim da bude umetak u pecima za pecenje fine i grube keramike. Usled velike brzine strujanja dolazi do mešanja vrelog mlaza gasa sa atmosferom u peci što ga odmah ohladi. Time je iskljuceno lokalno pregrejavanje u vatrenom prostoru ili u prorezu sagorevanja. Nije potrebno da se plamen rashladjuje spoljnim vazduhom.

 

Gorionik Turbo Jet Tip ST2  može da se proizvede u bilo kojoj dužini (najmanje 500 mm,).

Zbog svog malog spoljašnjeg precnika Ø od 110 mm izrazito je pogodan za ugradnju u otvore za razgorevanje vatre kao i u zid peci u vidu  bocnog gorionika koji dejstvuje kroz police tj. nivoe u peci. Kod nesimetricnog montiranja gorionika u otvor za razgorevanje vatre ostaje još dovoljno prostora za okular za vršenje kontrole plamena i robe koja se pece.

 

Buduci da je specijalno razvijen da služi kao umetak u ciglarskim pecima, gorionik Turbo Jet Tip ST2   je izrazito pogodan za cirkulaciju atmosfere u peci u podrucju zagrevanja. Zato što gori štedljivim plamenom može da se primeni i u zonama gde je niža temperatura (na primer, u zonama pragova, punih nosaca itd.) gde daje najbolje rezultate. Kao gorionik koji ima šiljke od silicijum karbida otporne na habanje on ima dug vek trajanja što se tice njegove glavne vatre i obezbedjuje vrlo ravnomerno gorenje vec i kod uskih proreza gde se vrši sagorevanje.

 

 Potvrda o kvalitetu

preuzmite pdf dokument

Adobe-PDF

 

Read More

Posted by on Jun 12, 2013 in Slajder | 0 comments

Oprema za industriju gradjevinskog materijala

Oprema za industriju gradjevinskog materijala

OPREMA ZA INDUSTRIJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA

Preduzece YETA TRADE u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju, isporuku i ugradnju mašinske i elektro opreme, komponente i rezervne delove za ciglane i crepane. Na ovom mestu detaljnije je opisana oprema za loženje na tecna i gasovita goriva. Gorionici za loženje na tecno gorivo se proizvode po sopstvenoj dokumentaciji a gorionici na gas TURBO JET ST2 se proizvode po licenci austrijske firme BACHER.


 

Štapno-cevni gorionici za loženje na mazut i

prirodni gas

Štapno-cevni gorionici primenjuju se za loženje na tunelskim i kružnim pecima, u opekarskoj industriji za tecna goriva.Gorivo koje dolazi kroz cev (05) se meša sa vazduhom koji se dovodi u telo plamenika (06).Prolaskom vazduha kroz usmerivac stvara se vrtloženje koje potpomaže raspršavanje goriva, koje izlazi kroz diznu (01).Regulisanje dužine i oblika plamena postiže se odredjenim parametrima pritiska goriva i vazduha, kao i položajem dizne (01) u odnosu na vrh gorionika (02).Vrh gorionika (02) i dizna sa usmerivacem (01) uradjeni su od vatrootpornog celika 4970 (prokron 10) mikro livenjem.  gorionik

 

Visoko-brzinski gorionik za loženje na gas TURBO JET ST2

 

Visoko-brzinski gorionik TURBO JET ST2 na gasovito gorivo (prirodni gas, TNG ili biogas) je štapno cevaste konstrukcije. Sagorevanje se obavlja u samom gorioniku, u plamenoj komori i vrhu gorionika koji je izrazen kao odlivak od silicijum karbida. Gorionik je snabdeven elektrodom za paljenje plamena. Pogodan je za primenu u tunelskim pecima opekarske industrije jer se proizvod ne izlaže plamenu gorionika vec struji vrelih dimnih gasova. Njegov ugradbeni položaj može biti kroz tavanicu (vertikalno) kao i kroz bocne zidove (horizontalno).

Regulisanje snage gorionika postiže se odredjenim parametrima pritiska goriva i vazduha za sagorevanje.

Gorionik se izradjuje u jednoj konstrukciji razlicitih dužina, min. 500 mm a max. 1500 mm.

 

Delovi gorionika koji su izloženi višim temperaturama (gasna cev sa diznom, pregradni disk i plamena komora) izradjeni su od vatrootpornog prokronskog celika  ?.4841 a vrh gorionika od silicijum karbidnog odlivka.

Prema dokumentaciji o izvršenom ispitivanju, snaga visoko-brzinskog gasnog gorionika TURBO JET ST2 je u rasponu od 30 – 180 kW.

sl2

 

Tehnicke karakteristike visoko-brzinskog gasnog gorionika, koje su dobijene od ovlašcenih ustanova, Mašinski fakultet i GasTeh, pri radu sa prirodnim zemnim gasom su:

 

  • Ø Tip gorionika:………………….TURBO JET ST2
  • Ø Minimalni pritisak gasa:…………………20 mbar
  • Ø Minimalni protok gasa:…….               3,3 m3/h
  • Ø Minimalna snaga gorionika:……….cca. 30 kW
  • Ø Maksimalni pritisak gasa:……………..250 mbar
  • Ø Maksimalni protok gasa:……………..19,8 m3/h
  • Ø Maksimalna snaga gorionika:……cca. 182 kW

 

el

 

Elektro oprema za regulaciju i upravljanje

 

Elektro orman za napajanje,upravljanje i regulaciju na peci predvidjen  je da se ugradjuje u komandnu kabinu na peci.

Ako se radi delimicna rekonstrukcija ili zamena gorionickih grupa tada se ugradjuje merna i regulaciona oprema koja je potrebna za broj grupa koji se menjaju.

Na vratima ormana smeštena je sledeca elektro i merna oprema:

-termoregulatori

-komandni elementi za pojedinacno ukljucenje

-tropoložajni preklopnik za svaku grupu gorionika

-sinopticka šema rasporeda gorionika sa LED diodama za signalizaciju rada svakog gorionika pojedinacno (zeleno svetlo-gorionik u radu, crveno svetlo- gorionik blokiran), klapna za vazduh u položaju MIN ili MAX, signalizacija rada ventilatora, tasteri za daljinsku deblokadu svakog gorionika.

 

Za vreme dok su ukljuceni gorionici servo motor je otvorio klapnu za vazduh na poziciju za MAX, a kada je dostignuta zadata temperatura iskljucuje se rad gorionika a servo motor pritvara klapnu za vazduh na poziciju MIN. Pozicije MIN i MAX se regulišu pomocu krajnjih prekidaca na servo motoru a histereza kada ce se ponovo ukljuciti gorionik se podešava na termoregulatoru.Za vreme potiskivanja vagona kroz pec iskljucuje se rad gorionika i klapna za vazduh se postavlja u poziciju MIN.

 

Za bocne gorionike sa svake strane peci predvicena je ugradnja i po jednog lokalnog ormarica.

 

Uvid u rad svakog gorionika, pojedinacno, moguce je: lokalno preko displeja na samom automatu za kontrolu plamena, ili daljinski  preko signalnih LED dioda ugradjenih na vratima ormana u komandnoj kabini. U slucaju blokade rada nekog od gorionika DEBLOKADA se, takodje, može izvršti ili lokalno ili daljinski.

tunelska pec

 

Za slucaj da se ugradjuje kompletno novo gorionicko postrojenje tada se ugradjuje elektro oprema za regulaciju i upravljanje zasnovana na PLC racunaru i PC nadzornom sistemu koji obezbedjuje graficki prikaz stanja opreme, prikaz dijagrama temperatura duž peci, memorisanje svih parametara i alarmnih stanja. Za svaki vagon moguce je prikazati parametre pod kojim je vagon u željenom prolazu prošao kroz pec.  U PLC racunaru definisan je algoritam rada koji obezbedjuje optimalne uslove za rad peci.

 

Reference:

Visoko-brzinski gorionici TURBO JET ST2 ugradjeni su na sledecim objektima:

Kupac

kom

NEXE grupa – POLET Novi Becej

35

WIENERBERGER- Karlovac-HR

17

WIENERBERGER- Mali Idjoš-Backa

20

 

 

Read More

Posted by on Jun 12, 2013 in Uncategorized | 0 comments

Proizvodi

Proizvodi

OPREMA ZA INDUSTRIJU GRAÐEVINSKOG MATERIJALA
Preduzece YETA TRADE u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju, isporuku i ugradnju mašinske i elektro opreme, komponente i rezervne delove za ciglane i crepane. Na ovom mestu detaljnije je opisana oprema za loženje na tecna i gasovita goriva. Gorionici za loženje na tecno gorivo se proizvode po sopstvenoj dokumentaciji a gorionici na gas TURBO JET ST2 se proizvode po licenci austrijske firme BACHER.

Read More

Posted by on Jun 12, 2013 in Slajder | 0 comments

Pecenje gradjevinske keramike

Pecenje gradjevinske keramike

Pecenje gradjevinske keramike , crepa i blokovske robe  sa gorionicima YETATRADE


Read More

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress