Pages Menu
Facebook
Categories Menu

O Nama

Preduzece za proizvodnju, usluge i trgovinu “Yeta Trade” d.o.o. Beograd,osnovano je 2000. Godine. Preduzece je od osnivanja svoj razvojni put trasiralo na razvojnim programima u metalskom kompleksu, prvo kroz dopunske komponente za velike sisteme, a istovremeno i rezervne delove za industrije gradjevinskog materijala i opremu za loženje tunelskih i kružnih peci, sve vrste gorionika, visokobrzinske gorionike za gas sa kontrolom plamena, automatizacija i modernizacija tunelskih peci i sušara kao i automatske transporte, linija slaganja i linija razlaganja opeke.

Preduzece okuplja timove strucnih saradnika, inžinjera i tehnicara gradjevinske, mašinske, elektrotehnicke i tehnološke struke iz oblasti proizvodnje opeke, blokova i crepa.

Ovako organizovani tehnicki timovi bave se optimizacijom postojecih tehnološkil linija proizvodnje sa ciljem:

– poboljšanja efikasnosti proizvodnje i smanjenje utrošaka i troškova,

– poboljšanja kvaliteta proizvoda kao i

– uvodjenjem novih proizvoda

Preduzece nudi projektovanje novih linija za proizvodnju opeka, blokova i crepa, kao i rekonstrukciju postojecih postrojenja:

– ispitivanje sirovinske baze i njene ocene o pogodnosti za proizvodnju odredjenih opekarskih proizvoda

– odabir najpogodnije tehnologije proizvodnje,

– projektovanje linije od prerede sirovine, oblikovanja, procesa sušenja

i pecenja uz primenu savremenih upravljackih sistema PLC i nadzora,

nadzor nad monztažom opreme i njeno puštanje u rad sa dokazivanjem

kapaciteta proizvodne linije.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress