Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Oprema za industriju gradjevinskog materijala

OPREMA ZA INDUSTRIJU GRADJEVINSKOG MATERIJALA

Preduzece YETA TRADE u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju, isporuku i ugradnju mašinske i elektro opreme, komponente i rezervne delove za ciglane i crepane. Na ovom mestu detaljnije je opisana oprema za loženje na tecna i gasovita goriva. Gorionici za loženje na tecno gorivo se proizvode po sopstvenoj dokumentaciji a gorionici na gas TURBO JET ST2 se proizvode po licenci austrijske firme BACHER.


 

Štapno-cevni gorionici za loženje na mazut i

prirodni gas

Štapno-cevni gorionici primenjuju se za loženje na tunelskim i kružnim pecima, u opekarskoj industriji za tecna goriva i prirodni gas.

Gorivo koje dolazi kroz cev (05) se meša sa vazduhom koji se dovodi u telo plamenika (06).

Prolaskom vazduha kroz usmerivac stvara se vrtloženje koje potpomaže raspršavanje goriva, koje izlazi kroz diznu (01).

Regulisanje dužine i oblika plamena postiže se odredjenim parametrima pritiska goriva i vazduha, kao i položajem dizne (01) u odnosu na vrh gorionika (02).

Vrh gorionika (02) i dizna sa usmerivacem (01) uradjeni su od vatrootpornog celika 4970 (prokron 10) mikro livenjem.

 gorionik

 

Visoko-brzinski gorionik za loženje na gas TURBO JET ST2

 

Visoko-brzinski gorionik TURBO JET ST2 na gasovito gorivo (prirodni gas, TNG ili biogas) je štapno cevaste konstrukcije. Sagorevanje se obavlja u samom gorioniku, u plamenoj komori i vrhu gorionika koji je izrazen kao odlivak od silicijum karbida. Gorionik je snabdeven elektrodom za paljenje plamena. Pogodan je za primenu u tunelskim pecima opekarske industrije jer se proizvod ne izlaže plamenu gorionika vec struji vrelih dimnih gasova. Njegov ugradbeni položaj može biti kroz tavanicu (vertikalno) kao i kroz bocne zidove (horizontalno).

Regulisanje snage gorionika postiže se odredjenim parametrima pritiska goriva i vazduha za sagorevanje.

Gorionik se izradjuje u jednoj konstrukciji razlicitih dužina, min. 500 mm a max. 1500 mm.

 

Delovi gorionika koji su izloženi višim temperaturama (gasna cev sa diznom, pregradni disk i plamena komora) izradjeni su od vatrootpornog prokronskog celika  ?.4841 a vrh gorionika od silicijum karbidnog odlivka.

Prema dokumentaciji o izvršenom ispitivanju, snaga visoko-brzinskog gasnog gorionika TURBO JET ST2 je u rasponu od 30 – 180 kW.

sl2

 

Tehnicke karakteristike visoko-brzinskog gasnog gorionika, koje su dobijene od ovlašcenih ustanova, Mašinski fakultet i GasTeh, pri radu sa prirodnim zemnim gasom su:

 

  • Ø Tip gorionika:………………….TURBO JET ST2
  • Ø Minimalni pritisak gasa:…………………20 mbar
  • Ø Minimalni protok gasa:…….               3,3 m3/h
  • Ø Minimalna snaga gorionika:……….cca. 30 kW
  • Ø Maksimalni pritisak gasa:……………..250 mbar
  • Ø Maksimalni protok gasa:……………..19,8 m3/h
  • Ø Maksimalna snaga gorionika:……cca. 182 kW

 

el

 

Elektro oprema za regulaciju i upravljanje

 

Elektro orman za napajanje,upravljanje i regulaciju na peci predvidjen  je da se ugradjuje u komandnu kabinu na peci.

Ako se radi delimicna rekonstrukcija ili zamena gorionickih grupa tada se ugradjuje merna i regulaciona oprema koja je potrebna za broj grupa koji se menjaju.

Na vratima ormana smeštena je sledeca elektro i merna oprema:

-termoregulatori

-komandni elementi za pojedinacno ukljucenje

-tropoložajni preklopnik za svaku grupu gorionika

-sinopticka šema rasporeda gorionika sa LED diodama za signalizaciju rada svakog gorionika pojedinacno (zeleno svetlo-gorionik u radu, crveno svetlo- gorionik blokiran), klapna za vazduh u položaju MIN ili MAX, signalizacija rada ventilatora, tasteri za daljinsku deblokadu svakog gorionika.

 

Za vreme dok su ukljuceni gorionici servo motor je otvorio klapnu za vazduh na poziciju za MAX, a kada je dostignuta zadata temperatura iskljucuje se rad gorionika a servo motor pritvara klapnu za vazduh na poziciju MIN. Pozicije MIN i MAX se regulišu pomocu krajnjih prekidaca na servo motoru a histereza kada ce se ponovo ukljuciti gorionik se podešava na termoregulatoru.Za vreme potiskivanja vagona kroz pec iskljucuje se rad gorionika i klapna za vazduh se postavlja u poziciju MIN.

 

Za bocne gorionike sa svake strane peci predvicena je ugradnja i po jednog lokalnog ormarica.

 

Uvid u rad svakog gorionika, pojedinacno, moguce je: lokalno preko displeja na samom automatu za kontrolu plamena, ili daljinski  preko signalnih LED dioda ugradjenih na vratima ormana u komandnoj kabini. U slucaju blokade rada nekog od gorionika DEBLOKADA se, takodje, može izvršti ili lokalno ili daljinski.

tunelska pec

 

Za slucaj da se ugradjuje kompletno novo gorionicko postrojenje tada se ugradjuje elektro oprema za regulaciju i upravljanje zasnovana na PLC racunaru i PC nadzornom sistemu koji obezbedjuje graficki prikaz stanja opreme, prikaz dijagrama temperatura duž peci, memorisanje svih parametara i alarmnih stanja. Za svaki vagon moguce je prikazati parametre pod kojim je vagon u željenom prolazu prošao kroz pec.  U PLC racunaru definisan je algoritam rada koji obezbedjuje optimalne uslove za rad peci.

 

Reference:

Visoko-brzinski gorionici TURBO JET ST2 ugradjeni su na sledecim objektima:

Kupac

kom

NEXE grupa – POLET Novi Becej

35

WIENERBERGER- Karlovac-HR

17

WIENERBERGER- Mali Idjoš-Backa

20

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress